Get Adobe Flash player
Visitors
9
Articles
3346
Articles View Hits
3456887

ข่าวประชาสัมพันธ์


- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-
..::รายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบคัดเลือกโครงการ Gifted Students Program::. - ประกาศผล วันที่ 2 เมษายน 2558
- ประกาศผลรายชื่อการจัดชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
..::คลิกเพื่อแสดงผล::.
- ประกาศผลรายชื่อการจัดชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบ 2
..::คลิกเพื่อแสดงผล::.
- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-
- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-
- ประกาศรหัสประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1
..::คลิกเพื่อแสดงผล::.
- ประกาศรหัสประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2
..::คลิกเพื่อแสดงผล::.
- ประกาศรหัสประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3
..::คลิกเพื่อแสดงผล::.
- ประกาศรหัสประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4
..::คลิกเพื่อแสดงผล::.
- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-
- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-
- ประกาศผลรายชื่อการจัดชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
..::คลิกเพื่อแสดงผล::.
- ประกาศผลรายชื่อการจัดชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบ 2
..::คลิกเพื่อแสดงผล::.
- ประกาศรหัสประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 1
..::คลิกเพื่อแสดงผล::.
- ประกาศรหัสประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 2
..::คลิกเพื่อแสดงผล::.
- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-
- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-
- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-
-

ประกาศรับสมัครยาม


..::คลิกเพื่อแสดงประกาศ::.

อนุกรมวิธาน

User Rating:  / 0
PoorBest 

อนุกรมวิธาน

อนุกรมวิธาน มาจากคำว่า อนุกรม แปลว่า ลำดับ กับคำว่า วิธาน ซึ่งแปลว่า การจัดแจง, การทำ; กฎเกณฑ์. อนุกรมวิธาน จึงแปลว่า การจัดแบ่งตามลำดับ คำนี้เป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นเพื่อให้ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า taxonomy (อ่านว่า แท็ก-ซัน-นะ-มี่)

หนังสืออนุกรมวิธานเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะสัตว์และพืช โดยอธิบายแบ่งเป็นหมวด ชั้น อันดับ วงศ์ สกุล และชนิด ตามกฎและเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ และพรรณนาลักษณะของสัตว์และพืชนั้น ๆ ด้วย

ราชบัณฑิตยสถานได้จัดทำอนุกรมวิธานขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๗ โดยแยกเป็นอนุกรมวิธานสัตว์และอนุกรมวิธานพืช

อนุกรมวิธาน คำว่า วิธาน เขียน ว แหวน สระอิ ธ ธง สระอา น หนู

 


ที่มา : บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย" ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายกฤษณะ ตั้งวิวัฒนาพานิช

ค้นหาข้อมูล

ตารางสอน เทอม 2 57

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/57
- ตารางรวมของครู
- ตารางรวมของนักเรียน

จุลสารโรงเรียน

SPP On Facebook